PDF Skriv ut Skicka sidan

Saltholmens Båtägareförening

 

Vi är en intresseförening för dig som har båtplats i GREFABs hamnar i Saltholmen. Föreningen har i dag drygt 350 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgifter är

 

  • Vara kontaktorgan gentemot GREFAB. Vi har dialog med GREFABs ledning och får information och kan framföra föreningens synpunkter. Föreningens ord väger mycket tyngre än enskilda medlemmars, och ju fler vi är desto starkare blir vi.

 

  • Verka för goda förhållanden i hamnen

 

  • Nätverk för medlemmarna. Genom föreningen lär vi känna varandra och kan hjälpas åt med tips och att titta till varandras båtar.

 

Genom medlemskap i SBF få du en mängd förmåner!

 

Välkommen att bli medlem!

 
© 2008 Salthomens Båtägareförening | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de