Grefabutredningen släppt

Bolagsutredningen om Grefab har nu godkänts av Göteborgs Stadshus AB:s styrelse och överlämnats vidare till kommunstyrelsen. Därigenom har den blivit en allmän och offentlig handling som alla kan ta del av.

Utredningen ger inga förslag, men pekar på positiva och negativa konsekvenser.

1. Överföring till kommunal nämnd, "avbolagisering". Detta skulle medföra stora skattekostnader, 50 - 100 miljoner kronor, eftersom bolagets marknadsvärde är mycket större än det bokförda värdet. Därför skulle staden tvingas att betala realisationsvinstskatt på det ökade värdet. Dessutom anser utredarna att om Göteborgs stad är ensam ägare, så tillåter kommunallagen inte uthyrning till personer skrivna i grannkommunerna. Utredarna ser inte heller att det finns några betydande vinster att göra på "stordrift" i en kommunal förvaltning. De rationaliseringar som kan göras är redan gjorda.

2. Utarrendering: Utredarna anser att det är fullt möjligtt att låta privata aktörer - och pekar särskilt på hamnklubbarna - efterhand ta över allt mer av driften. Man tror att de största hamnarna då skulle behöva delas upp i mindre bitar, för att underlätta hanteringen.
Även om utredarna inte ger något förslag, så är det tydligt att man vill peka på fördelarna med utarrendering av verksamheten. Man säger att det kan ske utan att ägarformen ändras och att kostnaderna är små. Arrendatorerna kan utan lagliga problem erbjuda båtplatser till grannkommunerna, och även införa gästhamnsplatser.

3. Utförsäljning ingår inte i utredarnas uppdrag, men man snuddar ändå vid det genom att nämna en rad faktorer som måste utredas om man vill gå i den riktningen.

Hela utredningen finns att läsa här.

 

Kommentarer  

 
#1 ThomasFams 2017-02-13 15:09
-
Citera
 

Lägg till kommentar

Använd god netikett när du skriver kommentarer. Kränkningar eller aggressivitet mot andra personer medför att kommentaren tas bort. Om du inte är registrerad användare på minhamn.se så måste du ange namn och e-postadress.


Säkerhetskod
Uppdatera

Annons
Annons
Annons