Om Roderbladet

Roderbladet ges ut av Roderbladets Redaktionskommitté i samarbete med produktionsbolaget arvidsson.info. Redaktionskommittén är i sin tur resultat av ett samarbete mellan sju av hamnklubbarna i Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, vanligen kallat Grefab.

De olika hamnklubbarna utser var sin representant till redaktionskommittén, och kommittén utser i sin tur chefredaktör och ansvarig utgivare, som är den som bestämmer slutligen vad som får finnas med i tidningen. Medlemmarna i kommittén, liksom många klubbmedlemmar, skriver och fotograferar.

Högst hälften av utrymmet i varje nummer är annonser. Produktionsbolaget säljer annonser, redigerar tidningen, gör allt prepress-arbete och handlar upp tryckningen. För närvarande är det Geson i Kungsbacka som sköter tryckningen.
Allt detta bekostas av annonsförsäljningen. Framställningen av tidningen kostar alltså ingenting för klubbens medlemmar.

Är du med i en förening som också skulle vilja ha en proffsig tidning utan produktionskostnad? Hör av dig till arvidsson.info

De flesta nummer sedan 2001 finns sparade som pdf. Klicka här för att välja en tidning att ladda ned.

 
Annons
Annons
Annons