Om Min Hamn

Min Hamn är en portal som betjänar sju av hamnklubbarna inom Grefab - Göteborgsregionens Fritidsbåtshamnar AB. De viktigaste funktionerna i samarbetet är att ge ut den gemensamma medlemstidningen Roderbladet, samt att tillhandahålla den här portalen.

För de enskilda klubbarna är de viktigaste uppgifterna att organisera vakthållningen nattetid i hamnarna, samt att fungera som påtryckare gentemot hyresvärden Grefab. Klubbarna och dess hemsidor, liksom Roderbladet och den här portalen, är ägarmässigt fristående från Grefab. Dock deltar Grefab med en representant i redaktionskommittén.

I hamnklubbarna har man också många aktiviteter som cirklar kring det gemensamma båtintresset: kurser, studiecirklar, fester, städdagar, eskadersegling och mycket mera.

Är du inte medlem än? Kontakta din hamnklubb och se till att bli det. Du har mycket nytta och glädje av din klubb. Välj klubb i menyn ovan.

 
Annons
Annons
Annons