Frihamnsordningen

Allmänt 

Frihamnsordningen kom till från början som en överenskommelse mellan danska klubbhamnar så att medlemmar i klubbarna kunde ”byta” båtplatser med varandra och under seglatserna ligga några dygn i varandras hamnar som ”gäster” utan att betala hamnavgift. Rörelsen växte och allt fler klubbar ville vara med. Eftersom många danska båtar seglade i svenska och tyska vatten och vice versa spreds idén.

I dag är en rad fritidsbåtshamnar, klubbar, båtlag och andra sammanslutningar i Danmark, Tyskland, Sverige och Norge anslutna till Frihamnsordningen så att gästande båtar kan besöka varandras hamnar upp till tre dygn utan avgift. En översikt över de anslutna hamnarna får du av din klubb, som också bestämmer årsavgiften och lämnar ut medlemsdekalen.

Genom att betala en avgift kan du som är medlem i en hamnklubb utnyttja möjligheten att ligga upp till tre nätter avgiftsfritt när du besöker en annan hamn som är ansluten till Frihamnsordningen. För vistelse därutöver utgår normal taxa.

Den medföljande FH-dekalen skall placeras på båten så att den är lätt synlig för hamnpersonalen. Observera att frihamnsordningen gäller endast för medlemmar. När Du seglar iväg på semester skall Du  sätta upp en grön skylt på bryggan vid din båtplats - gärna med datum för din återkomst - för att markera att den är ledig. Skylten skall vara ungefär i storleken liggande A5, dvs en rektangel med bredden 20-30 cm och höjden 15-20 cm.  En sådan skylt kan beställas genom hamnklubben.

Genom att klicka på länken "förteckning" eller etiketten för Frihamnsordningen, kan du se vilka hamnar som är anslutna. Nedan finns en svensk version av reglerna. Dessa har hämtats från en hemsida som Struer Sø upprättat. Struer Sø är en sjöscoutkår under Det Danske Spejderkorps och  försöker att efter bästa förmåga hålla uppgifterna aktuella.

En förteckning över hamnar kan hittas här.

Regler 

För att kunna använda frihamnarna gäller följande regler:

1.    Fartyg, som är med i ordningen, kan ligga avgiftsfritt som gäst i upp till 3 dygn. För uppehåll därutöver erläggs den i hamnen gällande normala hamnavgiften för gäster.

2.    Alla hamnar, klubbar, båtlag och övriga sammanslutningar, oavsett medlemskap i en huvudorganisation eller ej, kan ansluta sig till Frihamnsordningen, och denna omfattar endast fartyg, som har betalt båtplatshyra för fast båtplats i hemmahamnen.

3.    Fartyg, som är med i ordningen, skall föra FH-etiketten, som förnyas varje år. FH-etiketten skall placeras på ett för hamnmyndigheten lätt synligt ställe. Kvittering för betalt båtplatshyra i hemmahamnen skall på begäran kunna uppvisas för hamnmyndigheten där uppehållet sker.

4.    FH-ordningen kan endast användas i samband med semester- eller nöjessegling och får ej användas som "parkeringsordning". For att undvika missförstånd skall hamnmyndigheten där uppehållet sker underrättas, om båten lämnas mer än ett dygn. Hamnmyndigheten avgör i så fall enväldigt, om hamnavgift skall betalas.

5.    Överlåter en båtägare i en hamn ansluten till Frihamnsordningen sin båt under säsongen till en ägare i en icke ansluten hamn, är den tidigare ägaren skyldig att avlägsna FH-etiketten senast vid överlåtelsen.

6.    De deltagande hamnarna, klubbarna, båtlagen och sammanslutningarna är skyldiga att informera alla sina båtplatsinnehavare om reglerna för FH-ordningen och informera om ordningens omfattning genom att offentliggöra listan med anslutna hamnar och kartan.

7.    Ifall en deltagande sammanslutning erfar, att en annan deltagande sammanslutning i ordningen missbrukar denna genom att till exempel lämna ut FH-etiketten till andra än sammanslutningens medlemmar, underrättas Skive Søsports Havn omgående. Uteslutning ur Frihavnsordningen kommer i sådana fall att äga rum.

 
Annons
Annons
Annons