Användarvillkor

Genom att registrera dig här har du möjlighet att skriva kommentarer (där så är möjligt) till innehållet på denna portal, samt att skriva inlägg på sidan som heter "Bryggtjöt".

Genom att registrera dig här förbinder du dig att iaktta god netikett. Detta är något av det du får göra:

  • Berätta om händelser som berör båtlivet i hamnarna eller dess medlemmar.

  • Berätta om egna erfarenheter med bäring på båtliv.

  • Starta och delta i diskussioner som har bäring på båtliv.

  • Framföra dina åsikter i sådana diskussioner.

Du måste följa svensk lag och god sed. Det innebär bland annat att:

  • Du får inte ärekränka eller förolämpa någon person (brottsbalken).

  • Du får inte namnge eller på annat sätt identifiera en person som inte har gett sitt tillstånd till det (personuppgiftslagen).

  • Du får inte använda aggressivt eller stötande språk.

Inlägg som inte följer dessa regler kan bli helt eller delvis raderade.

I svårare fall kan användare även blockeras helt från att yttra sig på Min Hamn.

Genom att registrera dig här accepterar du vidare att ta emot e-post från Min Hamn. Vi kommer dock inte att ge eller sälja din epostadress till tredje part.

Inlägg som du publicerar här kan komma att bli publicerade även i Roderbladet. Sådan publicering följer alltid god pressetisk sed.

Dessa användarvillkor kan ändras när som helst. Sådana ändringar kommer att meddelas via epost till användarna.

 
Annons
Annons
Annons