Om att skriva i RB

1. Texten.
Skriv artikeln i .txt-format, till exempel i programmet NotePad (Anteckningar), som finns i alla windowsdatorer. (På en McIntosh använder du SkrivText). Även om du har skrivit den i något annat program, till exempel MS Word, så kommer inga teckensnitt, inga fetmarkeringar, inga kursiveringar, inga andra formateringar att följa med när du skickar texten. Om du vill ha någon speciell redigering av texten, så anger du det i en fotnot. Avsluta artikeln med uppgift på författare och eventuell fotograf.

Gör inga radbrytningar om du inte vill göra nytt stycke. Gör en ny rad för nytt stycke, inte två!

2. Identifiera allt
Du har naturligtvis full koll på det du lämnar, men jag som tar emot artiklar, bilder, bildtexter, annonsmanus, annonsbilder etc från upp till 50 personer i varje tidning kan ha svårt att skilja det ena från det andra om identifieringen är oklar. Därför vill jag väldigt gärna att du gör så här:

Välj ett ledord för varje artikel. Har du skrivit en artikel om Vinga fyr, så kallar du textdokumentet 'vinga.txt'. Bilderna ska då heta vinga1.jpg, vinga2.jpg, vinga3.jpg och så vidare. Skriv bildtexterna i samma dokument som artikeltexten, så här:

Bildtexter
vinga 1: Det är en vidunderlig utsikt......
vinga 2:Klippor som slipats av årtusendens vågor....

Om du skickar bildtexterna i ett annat dokument är det extra viktigt att du ger bildtexterna samma namn som bilderna, som i sin tur måste ha samma namn som artikeln. Jag får upp till 100 mejl till varje tidning, och om hänvisningarna är oklara, så är det väldigt lätt att det blir fel i tidningen.

Allt som du vill meddela mig angående artikelns redigering måste stå i manus, inte i missivmejlet.

3. Förkortningar
är i princip av ondo, eftersom de stoppar upp läsflödet och tvingar läsaren att fundera över vad förkortningen betyder. Förkortningar gör det lätt för skrivaren och svårt för läsaren. Men det är faktiskt inte skrivarens uppgift att göra det lätt för sig själv! Skrivarens uppgift är att göra det lätt för läsaren. Därför skriver vi kronor, inte kr och vi skriver absolut inte SEK. Vidare skriver vi ut uttrycken ordförande, bland annat, cirka, med flera, det vill säga, etcetera, med mera, och dylikt och så vidare.

Förkortningar som är namn och kan uttalas som ett ord skrivs med första bokstaven versal, övriga gemena. Alltså skriver vi Grefab, inte GREFAB.

Sedan gammalt har vi ett beslut i redaktionskommittén att använda TT-språket som följs av i princip alla svenska journalister.


4. Tabeller
får aldrig finnas i texten. Vill du ha en tabell, så gör den till en bild, eller skriv den i ett excel-dokument.

5. Bilder
är det som skapar mest bekymmer. Det vanligaste problemet är lågupplösta bilder. Bilder som är gjorda för publicering på internet duger inte i kvalitetstryck. Upplösningen ska vara 300 dpi (pixlar per tum) när bildytan är så stor som den är tänkt att bli i tidningen. Bilden ska vara sparad som JPEG (jpg) i medelhög eller hög kvalitet. Läs mer om bilder>>

Tumregel: Om bilden "väger" mindre än 100 kB så är den inte användbar. En liten enspaltig bild bör vara minst 100 kB, en halvsida 500 kb (när den är sparad som jpeg).

Förutom upplösningen är namngivningen också viktig. Bilder måste ha samma namn som artikeln samt ett ordningsnummer. Om artikeln heter vinga så ska bilderna heta vinga1.jpg, vinga2.jpg och så vidare. Detta eftersom redigeraren har drivor av texter och bilder, och de måste kunna paras i ihop på ett säkert sätt.

6. Bildtexten
är viktig! Alla läsarundersökningar visar att folk först tittar på bilden, sedan på rubriken och därefter på bildtexten. Bildtexten drar alltså mer uppmärksamhet än själva artikeln! Finns det identifierbara personer på bilden, så ska dom namnges i turordning från vänster till höger. Lämnar du bilder, så måste du också lämna bildtext till varje bild.

7. Skicka artikeln
till din klubbrepresentant, inte till mig (kjell). Detta gör vi för att klubbrepresentanterna ska kunna kontrolle det jag gör. Om en artikel skulle försvinna hos mig eller på väg till mig, så kan klubbrepresentanterna slå larm innan tidningen trycks.

 
Annons
Annons
Annons