Min Hamn

Grefabutredningen släppt

Bolagsutredningen om Grefab har nu godkänts av Göteborgs Stadshus AB:s styrelse och överlämnats vidare till kommunstyrelsen. Därigenom har den blivit en allmän och offentlig handling som alla kan ta del av.

Utredningen ger inga förslag, men pekar på positiva och negativa konsekvenser.

1. Överföring till kommunal nämnd, "avbolagisering". Detta skulle medföra stora skattekostnader, 50 - 100 miljoner kronor, eftersom bolagets marknadsvärde är mycket större än det bokförda värdet. Därför skulle staden tvingas att betala realisationsvinstskatt på det ökade värdet. Dessutom anser utredarna att om Göteborgs stad är ensam ägare, så tillåter kommunallagen inte uthyrning till personer skrivna i grannkommunerna. Utredarna ser inte heller att det finns några betydande vinster att göra på "stordrift" i en kommunal förvaltning. De rationaliseringar som kan göras är redan gjorda.

2. Utarrendering: Utredarna anser att det är fullt möjligtt att låta privata aktörer - och pekar särskilt på hamnklubbarna - efterhand ta över allt mer av driften. Man tror att de största hamnarna då skulle behöva delas upp i mindre bitar, för att underlätta hanteringen.
Även om utredarna inte ger något förslag, så är det tydligt att man vill peka på fördelarna med utarrendering av verksamheten. Man säger att det kan ske utan att ägarformen ändras och att kostnaderna är små. Arrendatorerna kan utan lagliga problem erbjuda båtplatser till grannkommunerna, och även införa gästhamnsplatser.

3. Utförsäljning ingår inte i utredarnas uppdrag, men man snuddar ändå vid det genom att nämna en rad faktorer som måste utredas om man vill gå i den riktningen.

Hela utredningen finns att läsa här.

 

Roderbladet slår rekord

Hej alla flitiga!

Stort tack för era insatser i det nya numret av Roderbladet. Jag har aldrig varit med om den mängden korrektur tidigare i denna tidning. Och det berodde givetvis på att tidningen var rekordstor - hela 44 sidor!

Tack till alla som skrivit, fotograferat och läst korrektur. Ni har gjort ett jättejobb!

Tack även till annonsörerna, som strömmar till som aldrig förr. Ännu går det att göra papperstidningar, vilket naturligtvis gläder en gammal nyhetsräv som skrev sin första tryckta artikel i Smålandsposten 1969.

Tyvärr fick vi inte med något referat av Grefabs bolagsutredning eftersom kommunbyråkraterna ansåg att handlingen var hemlig till dess att Stadshusbolagets styrelses protokoll hade justerats. (Mot byråkraterna kämpar även gudarna förgäves!)

Men som ni redan harsett, har jag spridit ett kort referat via e-post till alla medlemmar som registrerat sig på minhamn.se. Sprid det vidare till alla båtvänner!

Tidningen kommer i brevlådan på tisdag - men du kan läsa den redan nu: Klicka här!

 

Bästa sommarbilden

Nu  har tiden gått ut för tävlingen om den bästa sommarbilden. Vi har fått in 16 vackra - och ibland väldigt annorlunda - foton. För att redaktionskommitténs medlemmar ska kunna bedöma bilderna har eventuella "extrapynt" såsom ramar och runda hörn beskurits. I övrigt har bilderna inte redigerats.

Resultatet av tävlingen kommer att publiceras i Roderbladet den 23 september.

Här är alla bidragen. Klicka på en bild för att göra den större

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
 

Skriv i Roderbladet!

Roderbladet är tidningen för alla medlemmar i de medverkande Grefabhamnklubbarna! Men det är ganska få som skriver i tidningen, ofta är det medlemmarna i redaktionskommittén som står för det allra mesta i tidningen.

Vi vill att DU också engagerar dig i arbetet att göra en bra tidning ännu bättre!

Finns det i din hamn eller där du brukar använda båten

  • något som du tycker är bra?
  • något som du tycker behöver bli bättre?
  • något som saknas?
  • något spännande som hänt?
  • något problem som blivit löst på ett sätt som andra borde få veta om?

Skriv om det i Roderbladet! Skicka artikeln med e-post till din klubbs redaktionsmedlem eller skriv den som en kommentar här och nu!

 

 
Annons
Annons
Annons